کتاب بالا کتاب کاروفناوری پایه هفتم (اول متوسطه دوره اول )است .نمونه سوالات دیماه کاروفناوری هفتم در ادامه مطلب است .

نمونه سوالات در ادامه مطلب است .