نمونه سوالات امتحانی نوبت اول علوم تجربی هفتم :

درس 1 تا 7 کتاب علوم تجربی هفتم به همراه پاسخ

 

نمونه سوالات امتحانی پایه ی هفتم به همراه پاسخ

نمونه سوالات علوم تجربی هفتم به همراه پاسخ در ادامه ی مطلب