کتاب بالا کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی می باشد .

نمونه سوالات (تستی و تشریحی ) به همراه پاسخ های تشریحی مربوط به این کتاب است .نمونه سوالات ازمون های پایان سال و نوبت اول به همراه پاسخ در دانلود است.

نمونه سوالات از بخش دوم کتاب می باشد و با عکس های گوناگون به شما آموزش کامل را می دهد .شما با خواندن کامل ان در امتحانات نوبت اول و نوبت دوم پیروز باشید.

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است

دانلود در ادامه ی مطلب است