کتاب بالا کتاب ریاضی پنجم دبستان است. نمونه سوالات از این کتاب بوده است و به همراه پاسخ است.


درس ریاضی یکی از درس های مهم دوران تحصیلی است . شما با اموختن کامل ان ،روش درست اندیشیدن را برای حل مسائل فرا می گیرید و با محاسبه های عددی مورد نیاز در سایر دروس و محیط پیرامونی اشنا می شوید.

نمونه سوالات مربوط به این کتاب است و این سوالات تشریحی است.

نمونه سوالات ازمون های پایان سال و نوبت اول به همراه پاسخ در دانلود است.

دانلود نمونه سوالات ریاضی پنجم دبستان به همراه پاسخ

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است


سوالات تشرحی است و به همراه پاسخ است .

نمونه سوالات فصل اول ریاضی پنجم دبستان در دانلود است.

دانلود نمونه سوالات ریاضی پنجم دبستان

برای مشاهده ی سوالات و قبولی در امتحانات نوبت اول و نوبت دوم به ادامه ی مطلب بروید