کتاب بالا کتاب قران پایه ی هفتم است و نمونه سوالاتی که در ادامه ی مطلب است مربوط به این کتاب بوده و به همراه پاسخ است و با سوالاتی تشریحی و تستی و ... بوده است.

قران کتابی آسمانی اتس که ما باید ان را به خوبی یاد بگیریم  و به دیگران هم یاد بدهیم .

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

برای مشاهده ی سوالات به ادامه ی مطلب بروید