کتاب بالا کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی هشتم است و سوالاتی که در ادامه ی مطلب است از درس یک بوده .و سوالات بقیه ی درس ها هم در مطالب دیگر برای شما در سایت می گذاریم .

 

سوالات توسط freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

برای مشاهده ی سوالات به ادامه ی مطلب بروید