کتاب بالا کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی هفتم است . سوالات از این کتاب بوده و شما می توانید با مشاهده ی ان در امتحانات موفق باشید.

سوالات تشریحی است و پاسخ های تشریحی دارد.

سوالات همان طور که گفته شد از درس اول بوده و تمامی ان از متن ها یا فعالیت ها بوده است.

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

برای مشاهده ی سوالات به ادامه ی مطلب بروید