کتاب بالا کتاب پیام های اسمانی پایه ی هفتم (اول متوسطه)است و سوالات و درس هایی که در این کتاب است در این وبلاگ هم است.

نمونه سوالات از داخل درس ها و شعرهای کتاب است.

درس پیام های اسمانی ، سخنات قران به زبان فارسی است و نکات قران در ان است.

نمونه سوالات امتحانی تمامی درس های پیام های اسمانی پایه ی هفتم به همراه پاسخ

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

 

1-مهم ترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خداوند کدام است؟

 

الف)یاری دادن خداوند             ب)نماز خواندن              ج)دعا کردن             د)انجام عمل صالح

 

 

2-دلیل امیر المومنین (ع) در پذیرفتن حکومتبر مردم کدام است؟

 

الف)در امان ماندن از حساب روز قیامت و عذاب دردناک ان

 

ب)توجه به حقوق عمومی و مسائل اجتماعی مسلمانان

 

ج)برقراری عدالت و گرفتن حق مظلومان از ظالمان

 

د)اهمیت ایشان به اداره حکومت خلافت بر مردم است

 

3-جاهای خالی را پرکنید.

الف)هر کس با پدر و مادرش خوش رفتار و مهربان باشد  ............... اسان می شود و در دنیا نیز ...................نمی شود.

 

ب)ماجرای از خود گذشتگی حضرت علی (ع)در شب هجرت حضرت محمد (ص) به .........................مشهور است.

 

ج)مفهوم ایه «لئن شکرتم لازیدنکم» چیست ................................................  .

 

4-عزت نفس چیست؟

 


پاسخنامه

 

1-مهم ترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خداوند کدام است؟               ج)دعا کردن

 

2-دلیل امیر المومنین (ع) در پذیرفتن حکومتبر مردم کدام است؟        ج)برقراری عدالت و گرفتن حق مظلومان از ظالمان

 

 

3-جاهای خالی را پرکنید.

الف)هر کس با پدر و مادرش خوش رفتار و مهربان باشد دشواری های مرگ بر او اسان می شود و در دنیا نیز هیچ وقت فقیر و تهی دست نمی شود.

 

ب)ماجرای از خود گذشتگی حضرت علی (ع)در شب هجرت حضرت محمد (ص) به    لیلة المبیت    مشهور است.

 

ج)مفهوم ایه «لئن شکرتم لازیدنکم» چیست . اگر شکر گذاری کنید ما نعمت ها را زیاد می کنیم .

 

 

4-عزت نفس چیست؟

احساس با ارزش بودن است یعنی خود را پیش دیگران کوچک نکنیم.