کتاب بالا ،کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی هفتم است  و نمونه سوالات به همراه پاسخ از این کتاب بوده و نمونه سوالات تستی و تشریحی هستند.

شما می توانید با مشاهده ی ان در امتحانات موفق باشید.

سوالات تشریحی است و پاسخ های تشریحی دارد.

سوالات از تمامی دروس بود است

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است


سوالات 

1-گردشگر به چه کسانی می گویند؟

 

 

2- سه حوضه ی آبریز ایران را نام ببرید .

 

 

3-رشد منفی یعنی چه ؟ دو کشور با رشد منفی نام ببرید.

 

4-نقشه چیست؟پاسخنامه

1-گردشگر به چه کسانی می گویند؟

به کسانی که محل زندگی یا محل کار خود را به طور موقت ترک می کنند و برای تفریح  و طبیعت گردی و ...  به سفر می روند گردشگر می گویند


2- سه حوضه ی آبریز ایران را نام ببرید .

حوضه ی آبریز دریای خزر - حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان - حوضه ی آبریز داخلی

 

 3-رشد منفی یعنی چه ؟ دو کشور با رشد منفی نام ببرید.

یعنی تعداد زاد و ولد ها کمتر از مرگ و میر ها باشد

سوئیس و دانمارک

 

4-نقشه چیست؟

نقشه ها به ما کمک می کنند که مکان های جدید را بهتر پیدا کنیم و سریع تر خود را به انجا برسانیم .بدون نقشه ممکن است مسیر ها را اشتباه کنیم یا زمان زیادی برای پیدا کردن یک مکان صرف کنیم.