این کتاب کتاب هدیه های اسمانی ششم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات نمونه سوالات امتحانی ششم دبستان است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است


سوالات

1-خدا در قران با چه نامی از حضرت ابراهیم یاد کرده است؟

 

2-بسیاری از گناهان مردم بخاطر از یاد بردن چه چیزی است؟

 

3-این سخن از کیست؟(پسر عزیزم!بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت پیامبران او نیز نزد تو می آمدند.)

الف)امام حسین(ع)                 ب)امام حسن(ع)                 ج)امام علی(ع)                 د)امام سجاد(ع)

 

 4-سرور آزادگان جهان کیست؟

الف)حضرت قاسم (ع)        ب)امام حسن(ع)          ج)امام حسین(ع)            د)حضرت علی اکبر(ع)

 

5-کدام سوره بعد از پیشنهاد سران قریش بر پیامبر نازل شد ؟

الف)کوثر          ب)کافرون              ج)حمد           د)قیامت

 

6-با دیدن کدام یک از فصل های سال باید از قیامت یاد کنیم ؟

الف )تابستان         ب)زمستان              ج)پاییز                 د)بهار

 

7-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف)صفوان یکی از یاران .............. بود که کارش ..................... به مسافران بود.

ب)بسیاری از آیات قرآن کریم درباره ................. است و بسیاری از گناهان مردم به خاطر از یاد بردن ................. است .

ج)معاویه در سال ................... هجری قمری از دنیا رفت و پسرش ................ به جکومت رسید.

 

8-چه تفاوت هایی بین دنیا و جهان آخرت وجود دارد ؟(2 مورد )

 

9-در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی چه روزی به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار نام گرفت ؟

 

10-دانش آموزی که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد،در برخورد با دوستان خود چگونه عمل می کند ؟

 

11-امام حسین (ع) درباره ی هدف قیام خود بر علیه یزید چه فرمود ؟

 

12-اگر فاصله زمین تا خورشید خیلی زیاد یا خیلی کم بود ، برای گیاهان و موجودات زنده چه اتفاقی می افتاد ؟

 

13-یک دانه گندم برای رشد ،به 4 چیز نیاز دارد .آنها را نام برده و بگویید هر نیاز خود را چگونه بدست می آورد ؟


 


پاسخنامه

1-خدا در قران با چه نامی از حضرت ابراهیم یاد کرده است؟پدر خداپرستان

 

2-بسیاری از گناهان مردم به خاطر از یاد بردن چه چیزی است؟  روز قیامت

 

3-این سخن از کیست؟(پسر عزیزم!بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت پیامبران او نیز نزد تو می آمدند.)

ج)امام علی (ع)

 

 4-سرور آزادگان جهان کیست؟   ج)امام حسین(ع)

 

5-کدام سوره بعد از پیشنهاد سران قریش بر پیامبر نازل شد ؟   ب)کافرون

 

6-با دیدن کدام یک از فصل های سال باید از قیامت یاد کنیم ؟   د)بهار

 

7-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف)صفوان یکی از یاران امام کاظم(ع) بود که کارش دادن شتر به مسافران بود.

ب)بسیاری از آیات قرآن کریم درباره قیامت است و بسیاری از گناهان مردم به خاطر از یاد بردن قیامت است .

ج)معاویه در سال 60  هجری قمری از دنیا رفت و پسرش یزید به جکومت رسید.

 

8-چه تفاوت هایی بین دنیا و جهان آخرت وجود دارد ؟(2 مورد )

جهان آخرت دائمی است -جهان آخرت دیدنی تر و شگفت انگیز تر از دنیا است.

 

9-در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی چه روزی به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار نام گرفت ؟

13 آبان

 

10-دانش آموزی که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد،در برخورد با دوستان خود چگونه عمل می کند ؟

صادق و خوش اخلاق

 

11-امام حسین (ع) درباره ی هدف قیام خود بر علیه یزید چه فرمود ؟

من برای اصلاح دین جدم و برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم.

 

12-اگر فاصله زمین تا خورشید خیلی زیاد یا خیلی کم بود ، برای گیاهان و موجودات زنده چه اتفاقی می افتاد ؟

در فاصله زیاد به گیاهان نور و گرما کمی می رسید و از سرما یخ می زدند .

در فاصله کم گیاهان از گرمای زیاد می سوختند.

 

13-یک دانه گندم برای رشد ،به 4 چیز نیاز دارد .آنها را نام برده و بگویید هر نیاز خود را چگونه بدست می آورد ؟

 غذا:خاک                       آب :باران                         نور و گرما :خورشید