کتاب بالا کتاب فارسی پایه ی هفتم است .نمونه سوالات از این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است.نمونه سوالاتی که در این کتاب است در این وبلاگ هم است.

سوالات به همراه پاسخ است و پاسخ ها هم در ادامه ی مطلب در انتهای صفحه است.

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است و منبع سوالات هم  freeteacher.rozblog.com  است

پاسخ ها در انتهای صفحه است.


سوالات

1-به چه نوع شعری شعر مثنوی می گویند؟

 

2-شعر درس اول چه نوع شعری است ؟

 


پاسخ ها

1-به چه نوع شعری شعر مثنوی می گویند؟     

به شعری گفته می شود که هر بیت قافیه ی جداگانه داشته باشد

2-شعر درس اول چه نوع شعری است ؟

شعر چهار پاره یا شعر نو