کتاب بالا کتاب پیام های اسمانی پایه ی هفتم (اول متوسطه)است و سوالات و درس هایی که در این کتاب است در این وبلاگ هم است.

نمونه سوالات از داخل درس ها و شعر های کتاب است.

درس پیام های اسمانی ، سخنات قران به زبان فارسی است و نکات قران در ان است.

 

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخ ها در انتهای صفحه است.


سوالات

1- برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از ان ها مرا قبت می کند دچار حادثه می شوند؟

 

2-استفاده ی صحیح از نعمت ............... و استفاده نا صحیح از نعمت ............. است.

 

3-شکر واقعی نعمت چیست؟

 

4-شکر در چند نوع است ؟

 


پاسخ ها

1- برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از ان ها مرا قبت می کند دچار حادثه می شوند؟

گاهی انسان با بی دقتی و سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی ، دچار حادثه می شود.

 

2-استفاده ی صحیح از نعمت   شکر نعمت    و استفاده نا صحیح از نعمت   نا سپاسی   است.

 

3-شکر واقعی نعمت چیست؟

شکر واقعی نعمت این است که از نعمت های خداوند در راه نافرمانی او  و انجام کار های حرام استفاده نکنیم.

 

4-شکر در چند نوع است ؟

شکر زبانی مانند « الحمدا.... » و شکر عملی این است که از نعمت های خداوند در راه نافرمانی از او  و انجام کار های حرام استفاده  نکنیم.