کتاب بالا کتاب تفکر و سبک زندگی پایه ی هفتم است و سوالاتی که این کتاب است در این وبلاگ هم است .

سوالات به همراه پاسخ است و  پاسخ ها به اندازه و مربوط به موضوع است.

تفکر و سبک زندگی یکی از مهم ترین درس های پایه ی هفتم است زیرا روش و سبک زندگی را به ما می اموزد.

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخ ها در انتهای صفحه است.


سوالات

1-کدام یک از گزینه های زیر در زندگی انسان اهمیت بیشتری دارد؟

الف)عقل                ب)دانش                ج)تجربه

2-میزان عقل ،دانش و تجربه ی انسان ها را چگونه می توان فهمید؟

 

3-خود آگاهی چیست ؟

 

4-مهارت های زندگی چیست؟

 

5-آداب ارتباط یا پل های ارتباطی چیست ؟

 

6-برخی از آثار نیکی به والدین را نام ببرید .پاسخ ها

1-کدام یک از گزینه های زیر در زندگی انسان اهمیت بیشتری دارد؟           الف)عقل

 

2-میزان عقل ،دانش و تجربه ی انسان ها را چگونه می توان فهمید؟

1)سوال کردن                                                    4)معاشرت                            7)حرف زدن

2)امتحان کردن                                                   5)پرس و جو کردن

3)طرز برخورد کردن اخلاق و رفتار                            6)دین

 

3-خود آگاهی چیست ؟

خود آگاهی یعنی شناخت ما ،از خصوصیات ظاهری ،افکار،باورها،ارزش ها ،عواطف ،نقاط قوت وضعف،خواسته ها ،علایق ،ترس ها ،و بیزاری های خود .

 

4-مهارت های زندگی چیست؟

به توانایی انتقال اطلاعات از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مکان به مکان دیگر از طریق کلام شفاهی ،نوشته ،تصاویر یا علائم غیر کلامی  مهارت های ارتباطی می گویند

 

5-آداب ارتباط یا پل های ارتباطی چیست ؟

به عواملی که موجب می شود رابطه ی بین برخی از افراد به خوبی ادامه پیدا کند ،آداب ارتباطی یا پل های ارتباطی می گویند

 

6-برخی از آثار نیکی به والدین را نام ببرید .

1-جلب رضایت الهی                2-نزول رحمت آسمانی                3- بهره مندی از برترین قصر های بهشتی      

4-بهره مندی از سایه عرش الهی                5-افزایش طول عمر