کتاب بالا کتاب ریاضی هفتم (اول متوسطه دوره ی اول است و سوالات در این کتاب است .این وبلاگ سوالات را جمع اوری کرده و شما می توانید بعضی از این سوالات را در این وبلاگ ببینید. سوالات به همراه پاسخ است و سوالات تشریحی است. سوالات در این کتاب به نام های کار در کلاس ، فعالیت و تمرین است.

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخ ها در انتهای صفحه است.


سوالات

1-قورباغه ای می خواهد از دیوار عمودی بالا برود. او با هر جهش 3 متر بالا می رود و هر با 2 متر سُر می خورد و پایین می اید. اگر ارتفاع دیوار 9 متر باشد، او بها چند جهش به بالا ی دیوار می رسد؟ 

2-دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب انها  36 باشد و حاصل جمع انها کمترین مقدار ممکن باشد.

 


پاسخ ها

1-قورباغه ای می خواهد از دیوار عمودی بالا برود. او با هر جهش 3 متر بالا می رود و هر با 2 متر سُر می خورد و پایین می اید. اگر ارتفاع دیوار 9 متر باشد، او بها چند جهش به بالا ی دیوار می رسد؟   با 7 جهش به بالای دیوار می رسد

2-دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب انها  36 باشد و حاصل جمع انها کمترین مقدار ممکن باشد. 6×6

36=6×6

 12=6+6