این کتاب، کتاب عربی هفتم است .

عربی یکی از سخت ترین درس های هفتم است و این نمونه سوالات به شما کمک می کند که  با راحتی در امتحانات نوبت اول و دوم  پیروز شوید.


نمونه سوالات و ازمون هایی که در ادامه ی مطلب است همراه با پاسخ است .

نمونه سوالاتی که در ادامه ی مطلب است تستی و همراه پاسخ است و شما می تونید با خواندن ان در امتحانات پیروز شوید.

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است و برای مشاهده ی بیشتر سوالات لطفاً عضو شوید.

کلمات رنگی پاسخ سوالات هستند.


سوالات

 

کدام گزینه صحیح نیست؟

الف)هاتانِ بَیتانِ          ب)هؤلاءِ رِجالُ          ج)هذِهِ اِمرَاَةُ          د)أولئِکَ طالباتُ

  جمع مذکر سالم از «صادق» در کدام گزینه امده است؟

الف)صادِقانِ          ب)صادِقاتِ          ج)صادقینِ          د)صادقَینِ