کتاب بالا کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان است .نمونه سوالاتی که در ادامه ی مطلب وجود دارد به شما کمک میکند تا در امتحانات پیروز شوید .سوالات به همراه پاسخ می باشد .

پاسخنامه در انتهای صفحه


سوالات

1-نام کتابی که ابن سینا درباره ی پزشکی نوشته بود چیست؟


2-معروف ترین مهندس مسلمان قرن ششم هجری چه کسی بود؟


3-عوامل انسانی موثر در کشاورزی را نام ببرید.


4-محصولات زیر در چه اب و هوایی رشد می کنند؟

خرما:                                      سیب زمینی:                                               برنج:

5-متوسط بارندگی ایران و جهان چقدر است؟


6-از قرن 13 تا قرن 15 چند سال طول می کشد؟


7-در موقع تصمیم گیری بهتر است با چه کسانی مشورت کنیم؟


8-منابع انرژی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.


9-نام معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی چه بود و در کجا بنا شد؟


10- مهم ترین منابع مصرف انژی در دنیای امروزی کدام است؟

الف) سوخت های فسیلی                ب)انژی نو                ج) انرژی قابل تجدید                 د)انرژی هسته ای

 


پاسخنامه

1-نام کتابی که ابن سینا درباره ی پزشکی نوشته است چه نام دارد؟

کتاب  قانون

 

2- معروف ترین مهندس مسلمان قرن ششم هجری چه کسی بود؟

اسماعیل  جزری

 

3-عوامل انسانی موثر در کشاورزی را نام ببرید.

مواد . سرمایه . نیروی کار . ابزار و وسایل

 

4-محصولات زیر در چه اب و هوایی رشد می کنند؟

خرما: گرمسیر                             سیب زمینی: سردسیر                       برنج: مرطوب و معتدل 

 

5-متوسط بارندگی ایران و جهان چقدر است؟

ایران:   260                                                   جهان:350


6-از قرن 13 تا قرن 15 چند سال طول می کشد؟200 سال

 

7-در موقع تصمیم گیری بهتر است با چه کسانی مشورت کنیم؟

مادر و پدر و معلم

 

8-منابع انرژی به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید.

3دسته =               سوخت های فسیلی - انرژی نو - انرژی هسته ای -

 

9-نام معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی چه بود و در کجا بنا شد؟

عضدالدوله در بغداد

10- مهم ترین منابع مصرف انژی در دنیای امروزی کدام است؟

   الف)