کتاب بالا کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان است. نمونه سوالاتی که در این پست قرار دارد برای نوبت اول می باشد .در این کتاب چند بخش و درس های متفاوت وجود دارد مثل جغرافیا ، تاریخ و مدنی است .

 

این امتحان نوبت اول در فایل PDF قرار دارد که برای مشاهده آن باید دانلود کنید .

دانلود