این کتاب کتاب فارسی ششم دبستان است.

نمونه سوالاتی که در ادامه ی مطلب است تستی و همراه پاسخ است و شما می تونید با خواندن ان در امتحانات پیروز شوید.

نمونه سوالات و ازمون هایی که در ادامه ی مطلب است همراه با پاسخ است .

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است و برای مشاهده ی بیشتر سوالات لطفاً عضو شوید.

 

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-نویسنده ی شعر ای مادر عزیز کدام است؟

الف) نظامی                    ب)ابوالقاسم حالت                    ج)فردوسی                     د) محمود پور وهاب  

 


پاسخنامه

 

1-نویسنده ی شعر ای مادر عزیز کدام است؟  گزینه ی ب)