کتاب بالا کتاب هدیه ها آسمان دوم دبستان است که امتحانی که در ادامه مطلب قرار داده شده به شما در یادگیری بیشتر این درس یاری می کند.

پاسخنامه در انتهای صفحه است .


سوالات

1-چند تا از هدیه های خداوند را بنویسید.(4 مورد)

 

2-ما با خواندن ................. با خدا حرف می زنیم.

خدا با .................. خواندن ،باما حرف می زند.

 

3-ما باید چگونه دعا کنیم ؟

 

4-نام دختر پیامبر .................... و نام فرزند اول ایشان ................. است.

 

5-علیه السلام یعنی چه؟                                            هوالرحمن الرحیم یعنی چی ؟

 

6-برای گرفتن وضو اول باید ................... کنیم .

به چه کسی موذن می گوییم ؟

 

7-پیامبران بزرگ خدا را بنویسید.

 

8-کدام پیامبر کشتی بزرگ ساخت ؟

................... وقتی به دنیا آمد مادرش او را در صندوقچه ای قرار داد و در رود نیل رها کرد.

 

9-آخرین پیامبر خدا ................ است.

چرا به پیامبر لقب محمد امین دادند؟

وقتی مردم نام زیبای پیامبر را می شنوند ،همه ............. می فرستند.

پیامبر در چه شهری بدنیا آمد ؟

اذان گوی پیامبر و دوست او چه کسی بود ؟

نام پدرش :                                     نام مادرش:


پاسخنامه