این کتاب کتاب فارسی دوم دبستان است .

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است.

پاسخنامه درانتهای صفحه است.


سوالات

1-املای کدام کلمه ها درست نیست ؟  

پیشنهاد (   )              استراهت(   )              مواظبت(   )              نسیحت(   )              می خاست(  )  تصمیم (   )


2-ترکیب کن و کلمه جدید بسازید.

هم+................... =......................          با+.......................=......................                 بی+...................=......................

 

3-در پایان هر جمله علامت مناسب (. ؟ !)قرار بدهید.

  • به به عجب هوای خوب و باغ سرسبزی{  } 
  • خرس کوچولو می خواست با میکروب ها بجنگد{  }
  • آیا برای سلامتی لازم است ورزش کنیم{  }

 

4-برای کلمه های زیر یک هم معنی بنویسید .

خوشحال:                         زیبا:                      آهسته:                   تمیز :

سریع:                             زیر:

 

5-سه کلمه بنویسید که صدای آخر آن (اً) باشد.

 

6-مخالف کلمه های زیر را بنویسید .

 زیاد:                          آمد:                             همیشه :                           خوش مزه:

تاریک :                      دوست :

 

7-جاهای خالی را پر کنید.

  • صندلی ها یعنی :..................... .                         باغ ها یعنی: ........................ .
  • به کسی که سبزی می فروشد ............. می گویند.       به کسی که کلید می سازد............... می گویند
  • ماشینی که نزدیک است یعنی ........... ماشین.(این،آن)     درختی که دور است یعنی ................ درخت.(همین ،همان)
  • با ادب بعنی ............................         بی ارزش یعنی  ..................................


8-پنج کلمه مانند مصطفی بنویسید که (ی) در آخر آن صدای ( آ )دارد.

 

9-درستی یا نادرستی جمله ها را مشخص کنید .

الف)دختر دایی از بستگان پدری است.(  )                          ب)پسر خاله از بستگان مادری است.(  )

ج)دختر عمه از بستگان پدری است.(  )                             د)پسر عمو از بستگان مادری است.(  )


10-در هر گروه زیر کلمه ای که صدای آخرش مثل بقیه نیست خط بکشید.

 الف)گروه ،سیاه،نرده ،ماه،کوه                                             ب)کوچه،گریه ،سایه،شبیه،خنده

 

11-در هر دسته کلمه مشترک را در جای خالی بنویسید

الف)خوش حال،  خوشمزه، دل خوش                                       ب)روزشمار ،شمارنده،ثانیه شمار

12-برای هر دو کلمه یک جمله بسازید.

کتابخانه،سکوت:

پیش نماز،صف:

تمیز،عزیز :

سلامتی ،مراقبت:

دعا،دیگران:


پاسخنامه