این کتاب کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان است که این نمونه سوالات تستی برای آمادگی در آزمون تیزهوشان می باشد و منبع این مطلب کتاب IQ  گاج است .

 

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-برای گفت و گو در اجتماع پژوهشی کلاس ، کدام گزینه را باید رعایت کرد ؟

الف)عدم رعایت نوبت                                              ب)کنترل نکردن هیجان                                     ج)گوش دادن موثر و احترام به حقوق دیگران                      د)انعطاف ناپذیری

2-وقتی کلماتی همچون «محبت ،مهربانی و نیکی »را در یک گروه قرار می دهیم ، در حقیقت آن ها را ................. کرده ایم .

الف)طبقه بندی                   ب)همانند سازی                   ج)معنا                    د)عنوان بندی

3-فرض کنید یک مهمان خارجی به کشور ما آمده است برای انتخاب شهر های دیدنی و معرفی به مهمان ،کدام گزینه مناسب تر است ؟

الف)علاقه خودمان                    ب)دارایی مهمان                     ج)دوری و نزدیکی مسافت                       د)ترجیح دادن علاقه مهمان به علائق خودمان 

4-مهمترین درسی که از ماجرای «رفتگر بجنوردی »میگیریم ،کدام است ؟

الف)امانتداری                     ب)بی نیازی                     ج)قضاوت صحیح                     د)تصمیم گیری        

5-برای ارزیابی دریافت های خود از درس تفکر و پژوهش ،کدام معیار مناسب است ؟

الف)خوش خطی              ب)دقت              ج)بررسی همه جانبه موضوعات              4-همه موارد 

6-گذاشتن یک مداد روی میز و حرکت نکردن خود به خود آن ،نشان دهنده این است که .................

الف)هر معلولی ،علتی دارد                                        ب)هر علتی معلولی دارد                                  ج)بعضی از وقایع ،بدون دلیل رخ می دهند                 د)اگر چیزی را نبینیم ،دلیل بر عدم وجود آن نیست

 با توجه به داستان «خرسی که می خواست خرس بماند » به سوالات 7 و 8  پاسخ دهید .

7-خرس در درک کدام موضوع دچار سردرگمی شده بود ؟

الف)شخصیت خودش                  ب)هویتش                  ج)تغییر ظاهرش                  د)رفتارش

8-چرا خرس های باغ وحش گفتند که آن خرس ،خرسی حقیقی نیست ؟

الف)چون عقیده داشتند که آن خرس مثل آنها در قفس زندگی نمی کرد.            ب) زیرا لباس های انسان را پوشیده بود

ج)زیرا غمگین بود                                            د)زیرا او در کارخانه کار می کرد 

9-آرزوی «اویس قرنی »چه بود ؟

الف)سفر به مدینه               ب)دیدن حضرت محمد (ص)               ج)شفای مادرش              د)سفر به خانه کعبه

10-برای یافتن پرسش «محبوب ترین مکان در مدرسه شما از نظر دانش آموزان کجاست ؟»از کدام روش استفاده می شود ؟

الف)نظرسنجی                  ب)مشاهده                  ج)مطالعه کتاب                    د)مراجعه به اینترنت