نمونه سوالی که با نام دینی دهم قرار گرفته است دومین نمونه سوالی است که توسط ما در سایت قرار گرفته است.

سطح سوالات این امنحان متوسط است و دارای انواع سوالات می باشد.

 

 

رمز فایل زیپ : freeteacher.ir


دانلود