جغرافیای دهم در سه رشته (تجربی ،ریاضی و انسانی )مشترک است ولی در رشته انسانی جز دروس تخصصی می باشد .این پست امتحان سه رشته دهم و از دو کتاب جغرافیای ایران و استان شناسی اصفهان است .امتحان از سال 96 می باشد که در خرداد ماه گرفته شده .


دانلود 

 

برخی از سوالات این امتحان :


اراتوستن جغرافیا را چگونه تعریف می کند ؟

 

مشکلات محیط زیستی ناشی از از تغییر وضعیت آب و هوایی را نام ببرید .

 

اهمیت دریای خزر را در سه مورد مطرح کنید .

 

منظور از کشاورزی چیست ؟و این بخش با چه مشکلاتی مواجه است ؟

 

علل کاهش زندگی روستایی در استان اصفهان چیست ؟


.

.

.