فایل فشرده ای که با نام نگارش دهم در سایت قرار گرفته است شامل دو نوع نمونه سوال می باشد که رشته ی انسانی جدا در فایل جداگانه و برای رشته های تجربی و ریاضی در فایل های جداگانه قرار دارد . سطح هر دو نمونه سوال کمی دشوار است که شامل انواع سوالات و دربرگیرنده ی تمام بخش های کتاب درسی است.

 

  

 دانلود نمونه سوال دوم

 

برخی از سوالات را در زیر مشاهده می کنید.

1.  متن زیر بر اساس کدام روش نوشته شده است؟ ( سنجش و مقایسه، جانشین سازی ، تضاد مفاهیم)

همه مردم ، مقررات ویژه ای برای آداب معاشرت دارند. دست دادن با دوستان در هنگام ملاقات در بسیاری از بخش های جهانمعمول است . چینیان به جای این که به یکدیگر دست بدهند ؛ دو دست خود را بر هم می گذارند و تکان می دهند. در بسیاری از کشورها برداشتن کلاه ، نشان ادب است ولی بومیان غنا در افریقا به جای این کار ، قبای خود را از یک شانه به پایین می اندازند.

 2. در موارد زیر از چه شگردی(اگر نویسی، بارش فکری و گزین گفته ها) استفاده شده است؟

الف) چرا چاقو دسته ی خود را نمی برد؟ .............................................

ب ) اگر دستم رسد بر چرخ گردون ............................................................

3. در متن های ............................................................................... نویسنده آزادی عمل بسیار زیادی دارد.

4. در متن داستانی زیر دو عنصر زاویه دید و فضا را بیان کنید.

زاویه دید : ......................................................... فضا : ..........................................................................

صندوقچه ی مادر بزرگ ، گنجینه ی خاطرات من بود. مادر بزرگ همیشه با دیدن من سراغ صندوقچه قدیمی اش می رفت و نقل و نباتی دستم می داد؛ انگار تمام دارایی های مادر بزرگ در آن صندوقچه بود. همیشه در آن را با دقت قفل می کرد.

 

5. مقصود از سنجش و مقایسه ، چیست ؟ ...............................................................................