کتاب بالا کتاب هندسه دهم است که جز دروس تخصصی رشته ریاضی می باشد .سطح این سوال کمی دشوار است چرا که از دبیرستان نمونه دولتی گرفته شده و شما را قبل از امتحانات با این گونه سوالات آشنا می کند .در این امتحان انواع سوالات تستی ،جاخای ،تشریحی و ... وجود دارد .

 

دانلود


برخی سوالات این امتحان را در این صفحه قرار دادیم:

 

 قضیه :

ثابت کنید در هر مثلث ، نیمساز هر زاویه داخلی ، ضلع رو برو به آن زاویه را

به نسبت اندازه هاي ضلع هاي آن زاویه تقسیم می کند.


جاهای خالی را کامل کنید

دو خط در فضا نسبت به هم ................ یا  ..................... یا ................... یا ................ هستند .

اگر خط نقشه با هم اشتراکی نداشته باشند، نسبت به هم ..................... هستند .

دو صفحه بر هم عمودند هرگاه .................................

 از یک خط در فضا ................ صفحه می گذرد.


برای دیدن بقیه سوالات فایل زیپ را دانلود کنید .