تصویر بالا ،کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم است . در این پست ،سوالات متفاوتی گذاشته شده تا شما با تمامی سوالات آشنایی پیدا کنید و تمامی سوالات دارای جواب کامل می باشد که مربوط به امتحان نوبت اول آمادگی دفاعی است .

پاسخنامه در انتهای صفحه است

 


 

سوالات

در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید .

1-هر ملتی بر اساس ................. و با بهره مندی از .................. در مقابل تهاجم ایستادگی می کند

2-........................ و ...................... بدون مقاومت در برابر تجاوز گران بدست نمی آید.

3-انسان شیوه دفاع خود در برابر تهدیدات را بر اساس ............... و .............. و .............. انتخاب می کند .

4-انسان مسلمان علاوه بر دفاع از جسم ،جان و امور مادی از .................. دفاع می کند.

 

5-جنگ چیست و چه عواملی باعث بروز جنگ می شود؟

 

6-دفاع به چه معناست؟

 

7-فرق تهاجم فرهنگی و نظامی چیست ؟

 

8-فرق تهاجم نظامی و فرهنگی از جنبه آثار تهاجم را بنویسید.

 

9-تهاجم چیست ؟

 

10-رمز پیروزی انقلاب اسلامی چیست ؟

 

11-دوران سازندگی به چه دورانی گفته می شود ؟

 

13-جمهوری اسلامی ایران در چه تاریخی به رسمیت شناخته شد ؟

 

 


 

پاسخنامه

در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید .

1-هر ملتی بر اساس  فطرت ذاتی و با بهره مندی ازتفکر و اراده خویش در مقابل تهاجم ایستادگی می کند.

2-حفظ عزت و سربلندی  ورسیدن به کمال بدون مقاومت در برابر تجاوز گران بدست نمی آید.

3-انسان شیوه دفاع خود در برابر تهدیدات را بر اساس شرایط زمانی  ،مکانی  و چگونگی خطر انتخاب می کند .

4-انسان مسلمان علاوه بر دفاع از جسم ،جان و امور مادی از ارزش ها معنوی دفاع می کند.

 

 

5-سلاح نیروهای بسیجی چه بود ؟

ایمان ،اعتقاد،ایثار ،فداکاری

 

6-دفاع به چه معناست؟

دفاع به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظو حراست از حیات ،اعتقادات ،سرزمین و ... خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند ،انجام می دهد

 

 

7-فرق تهاجم فرهنگی و نظامی چیست ؟

در تهاجم نظامی یکی از اهداف اشغال سرزمین و خاک مورد نظر است .در تهاجم فرهنگی ،اشغال ذهن و اعتقادات وتغییر ارزش ها و باور های دینی مردم ،هدف اصلی دشمن است .

 

8-فرق تهاجم نظامی و فرهنگی از جنبه آثار تهاجم را بنویسید.

آثار تهاجم نظامی :تلفات انسانی ،زیان های اقتصادی و...  -آثار تهاجم فرهنگی :فساد اخلاقی ،شیوع مواد مخدر ،فروپاشی خانواده ها و...

 

9-تهاجم چیست ؟

تهاجم به معنای شبیخون ،هجوم و حمله یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است.

 

10-رمز پیروزی انقلاب اسلامی چیست ؟

ایمان به خدا -وحدت مردم-پیروی از رهبری

 

11-دوران سازندگی به چه دورانی گفته می شود ؟

دوران پس از دفاع مقدس (سال 1367 به بعد)،به دوران سازندگی مشهور است.

 

12-دو مورد از وظایف و برنامه های بسیج دانش آموزی را نام ببرید .

1-تقویت اعتقادات دینی و آگاهی سیاسی دانش آموزان

2-تربیت دانش آموزانی منطبق با الگو های دینی

 

13-جمهوری اسلامی ایران در چه تاریخی به رسمیت شناخته شد ؟

در روز 12 فروردین 1358