کتاب بالا کتاب پیام های آسمان نهم (سوم متوسطه دوره اول ) است . نمونه سوالاتی که در این مطلب ارائه می شود از متن درس و امتحانات می باشد که می تواند به شما در آشنایی با سوالات امتحانی یاری دهد و شما با مطالعه دقیق کتاب و تمرینات حتما موفق می شوید چون درسی نیست که کسی نفهمد ،آن را باید  حفظ کرد و بعد سوالات معلم و ... را حل کرد .

پاسخنامه در انتهای صفحه است

 


 

سوالات

1-سه مورد از ویژگی های پیامبران را نام ببرید .

 

2-توحید ،نبوت و ایمان را تعریف کنید .

 

3-راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا را نام ببرید .

 

4-حمد و تسبیح خدا به چه معناست ؟

 

5-حکمت خداوند از وضع احکام و قوانینش چیست ؟

 

6-آیات شریفه زیر را ترجمه کنید .

الف)و هو الغفور الودود                                  ب)اَلا بذکر الله تطمئن القلوب

 

7-دو مورد از آثار ایمان به خدا را نام ببرید .

 

8-رفتار مردم پس از دریافت دین خداوند از سوی پیامبران چگونه بود ؟

 

9-حضرت علی (ع) درباره رابطه ایمان و عمل چه می فرمایند ؟

 

10- خداوند چه چیزی را بر خود واجب کرده است؟

 

11-خداوند چه کسانی را با آغوش باز می پذیرد ؟

 

12-کلید حل تمام مشکلات ............................. است .

 

 

 


 

پاسخنامه

1-سه مورد از ویژگی های پیامبران را نام ببرید .

1- تسلیم بودن در برابر امر خدا   2-استقامت و پایداری در راه خدا    3- مبارزه با عقاید باطل و خرافات

 

2-توحید ،نبوت و ایمان را تعریف کنید .

توحید:ایمان به خدای یگانه و شناخت او                   نبوت:ایمان به پیامبران و یگانگی راه و هدف آنها     

ایمان :اعتقاد و باور قلبی کامل به یک موضوع ویا یک حقیقت

 

3-راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا را نام ببرید .

یاد و ذکر خداوند             انجام نیکی ها و دوری از گناهان         الگو قرار دادن انسان های مومن

 

4-حمد و تسبیح خدا به چه معناست ؟

حمد به معنی ستایش و تسبیح به معنای پاک و منزه دانستن

 

5-حکمت خداوند از وضع احکام و قوانینش چیست ؟

خداوند قصد سخت گیری بر بندگانش را ندارد بلکه می خواهد با این قوانین انسان ها را از ناپاکی ها دور کند و آن ها را به سوی زندگی سرشار از خوشبختی در این جهان و بهشتی آباد در جهان آخرت هدایت نماید .

 

6-آیات شریفه زیر را ترجمه کنید .

الف)و هو الغفور الودود                                  ب)اَلا بذکر الله تطمئن القلوب

و او آمرزنده و دوستدار بندگانش است                   آگاه باشید که دل ها تنها با یاد خداوند آرام می گیرد

 

7-دو مورد از آثار ایمان به خدا را نام ببرید .

آرامش و  رهایی از بی هدفی و سردرگمی

 

8-رفتار مردم پس از دریافت دین خداوند از سوی پیامبران چگونه بود ؟

عده ای دعوت پیامبران را می پذیرفتند و به دستورات آنها عمل می کردند و رستگاری ابدی را نصیب خود می کردند و عده ای دیگر به لذت های زود گذر دنیوی دل خوش می کردند و به دستورات خدا بی توجه بودند در نتیجه زندگی ابدی خود را نابود می کردند.

 

9-حضرت علی (ع) درباره رابطه ایمان و عمل چه می فرمایند ؟

ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیر اند .

 

10- خداوند چه چیزی را بر خود واجب کرده است؟

مهربانی و مهرورزی بر بندگانش

 

11-خداوند چه کسانی را با آغوش باز می پذیرد ؟

کسانی را که از گناه خود پشیمان شده و توبه کنند

 

12-کلید حل تمام مشکلات اطاعت از خدا و دستورات او  است .