کتاب بالا کتاب قرآن نهم (سوم متوسطه دوره اول )است که در این مطلب شما می توانید از نمونه سوالات امتحان ارزشیابی استفاده کرده ،در امتحانات موفق باشید .سوالات از معنی کلمات ،معنی ترکیب ها و آیات و... تشکیل شده است که به همراه پاسخنامه کامل در اختیار شما قرار دارد .این امتحان از اول کتاب تا صفحه 45 می باشد.

 

پاسخنامه در انتهای صفحه است .

 


 

سوالات

1-کلمات داده شده را به فارسی ترجمه کنید .

لا تَتَفَرَّقو:                 ساَلتَ:                          اَجَل:                  کانو یَعلَمون :              صَدّوا :


2-معنای ترکیب های قرآنی زیر را بنویسید .

اَلذینَ کَفروا :                                                                 اولئک اَصحابُ الجَنة:

کالذین آمنوا:                                                                  امراً مِن عندنا :

جَعَلَ لَکُم الارضُ مِهدا:                                                      اَن اَقیموالدین :


3-مفرد کلمات زیر را بنویسید.

سیّئات:                              بصائر:                            یعملون:

 

4-فعل ماضی پس از کلمات شرط (اذا و ان و مِن) بهتر است به صورت ..................... معنا شود .

 

5-کلمات مشخص شده را معنا کنید .

الف)کذلک یضرب الله للناس

ب)فلا خوف علیهم :          پس .......... بر آنها نیست .

ج)ولا تستوی الحسنة ولا السیئة :و مساوی نیست ................... و ......................


6-در ترکیب زیر (واو) به چه معناست ؟ و به آن چه می گویند ؟

والکتابِ المبین :


7-ترجمه صحیح را بنویسید .

تهتدون :هدایت شدند

میت :مرگ                                                  اَضَل :گمراه کردم


8-آیات زیر را ترجمه کنید .

الف) ما وصّی به نوحاً:

ب)لَیقولنَ خَلَقَهُنَّ العزیز الحکیم :

ج)انّا کنّا منذرین :

د)سواءً محیاهم و مماتُهُم:

ه)انّ الذینَ قالو ربنا الله :

ی)کَفَّرَ عنهُم سیئاتهم :

 

 

 


 

پاسخنامه

1-کلمات داده شده را به فارسی ترجمه کنید .

لا تَتَفَرَّقو:پراکنده نشوید      ساَلتَ:  پرسیدی         اَجَل: مدت        کانو یَعلَمون : می دانستند      صَدّوا :مانع شدند 


2-معنای ترکیب های قرآنی زیر را بنویسید .

اَلذینَ کَفروا : کسانی که کفر ورزیدند  ( کافر شدند )                اولئک اَصحابُ الجَنة:انها اهل بهشت هستند

کالذین آمنوا:  مانند کسانی که ایمان اوردند                          امراً مِن عندنا :دستوری از نزد ما

جَعَلَ لَکُم الارضُ مِهدا:زمین را برایتان محل آرامش قرار داد      اَن اَقیموالدین :دین را بپا دارید


3-مفرد کلمات زیر را بنویسید.

سیّئات:  سیئة                             بصائر: بصیرت                            یعملون:یعمل

 

4-فعل ماضی پس از کلمات شرط (اذا و ان و مِن) بهتر است به صورت  مضارع  معنا شود .

 

5-کلمات مشخص شده را معنا کنید .

الف)کذلک یضرب الله للناس               این چنین                برای مردم

ب)فلا خوف علیهم :          پس  ترسی  بر آنها نیست .

ج)ولا تستوی الحسنة ولا السیئة :و مساوی نیست خوبی  و  بدی


6-در ترکیب زیر (واو) به چه معناست ؟ و به آن چه می گویند ؟

والکتابِ المبین : سوگند به کتاب روشن گر                 واو قسم می گویند


7-ترجمه صحیح را بنویسید .

تهتدون :هدایت شدند     هدایت می شوید

میت :مرگ  مرده                                                  اَضَل :گمراه کردم  گمراه کرد


8-آیات زیر را ترجمه کنید .

الف) ما وصّی به نوحاً: آنچه به آن نوح را وصیت کرد

ب)لَیقولنَ خَلَقَهُنَّ العزیز الحکیم : حتماً می گویند :آنها را شکست ناپذیر دانا خلق کرد

ج)انّا کنّا منذرین : قطعا ما هشدار دهنده هستیم

د)سواءً محیاهم و مماتُهُم: زندگی شان  و مرگشان مساوی است

ه)انّ الذینَ قالوا ربنا الله : قطعا کسانی که گفتند پروردگار ما خدا است

ی)کَفَّرَ عنهُم سیئاتهم :از آنها بدی هایشان را پوشاند