کتاب بالا کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم است و نمونه سوالات مربوط به این کتاب و همراه با پاسخ می باشد .این نمونه سوالات به شما کمک می کند تا در امتحانات و آزمون ها موفق باشید .در این مطلب سوالات فراوان و مختلف وجود دارد .

نمونه سوالات تستی و تشریحی است و از درس 1 تا 12 کتاب می باشد .

پاسخنامه در انتهای صفحه است


سوالات

  • گزینه صحیح را انتخاب کنید .

1-موسسات و سازمان های خیریه برای فعالیت باید از کدام وزارتخانه مجوز بگیرند ؟

الف)وزارت دادگستری          ب)وزارت کشور          ج)وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی          د)شهرداری

2-بنای شهر بغداد به دستور کدام خلیفه عباسی بود ؟

الف)منصور                  ب)هارون                  ج)سفاح                  د)مأمون

3-شرکت های تعاونی با حضور چند عضو رسمیت می یابد ؟

الف)8عضو                  ب)7عضو                  ج)10عضو                  د)9عضو

4-کدام یک از سلسله های زیر ریشه و تبار ایرانی نداشتند  ؟

الف)سامانیان                  ب)آل بویه                  ج)علویان                  د)صفاریان

 

  • جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

1-مرکز خلافت حضرت علی(ع) شهر ...................... بود .

2-به اموال و دارایی های که وقف می شود .......................... می گویند .

3-یکی از وظایف مهم دولت ها تنظیم ...................... است .

4-در همه دادگاه ها افراد حق دارند فردی را به عنوان ................ انتخاب کنند .

 

  • جملات درست و نادرست را مشخص کنید .

1-نظارت بر اجرای قوانین از وظایف قوه مقننه است .

2-در زمان خلافت سفاح برمکیان عهده دار وزارت بودند .

3-بخشی از درآمد های دولت از راه مالیات تأمین می شود .

4-سامانیان و آل بویه نقش مهمی در شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی -اسلامی داشتند .

 

  •  به سوالات زیر پاسخ دهید.

1-هدف از تشکیل شرکت های تعاونی چیست ؟

 

2-وظایف و اختیارات رئیس جمهور را بنویسید.(دو مورد )

 

3-انواع دعاوی را نام برده و هر یک را تعریف کنید .

 

4-سه عنصر مهم ارتباطی را نام ببرید .

 

5-به طور کلی درآمد های دولت به چند بخش تقسیم می شود ؟

 

6-کدام آسیب های اجتماعی مشکلات زیادی را برای افراد جامعه بوجود می آورد ؟

 

7-هیئت دولت از چه کسانی تشکیل می شود ؟

 

8-دو نمونه از جلوه های تعاون را در یک محله بنویسید .

 

9-بودجه چیست؟

 

10-چرا خلفای عباسی دشمن علویان بودند ؟

 

11-اقدامات پیامبر (ص) در مدینه را بنویسید.دو مورد -

 

12-دو مورد از ویگی های حکومت حضرت علی (ع)را نام ببرید .


13-اهداف امام حسین (ع)از قیام کربلا چه بود ؟

 

14-فرمانراوایان آل بویه برای گسترش فرهنگ و معارف شیعه چه اقداماتی انجام دادند ؟

 

15-از پست الکترونیک (ایمیل)چه استفاده ای می شود ؟

 

16-دو نمونه از اثرات منفی رسانه های جمعی را بنویسید.


پاسخنامه

  • گزینه صحیح را انتخاب کنید .

1-موسسات و سازمان های خیریه برای فعالیت باید از کدام وزارتخانه مجوز بگیرند ؟     ب)وزارت کشور

 

2-بنای شهر بغداد به دستور کدام خلیفه عباسی بود ؟    الف)منصور

 

3-شرکت های تعاونی با حضور چند عضو رسمیت می یابد ؟     ب)7عضو

 

4-کدام یک از سلسله های زیر ریشه و تبار ایرانی نداشتند  ؟  ج)علویان

 

 

  • جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

1-مرکز خلافت حضرت علی(ع) شهر کوفه  بود .

2-به اموال و دارایی های که وقف می شود  موقوفات می گویند .

3-یکی از وظایف مهم دولت ها تنظیم   لایحه بودجه   است .

4-در همه دادگاه ها افراد حق دارند فردی را به عنوان  وکیل   انتخاب کنند .

 

  • جملات درست و نادرست را مشخص کنید .

1-نظارت بر اجرای قوانین از وظایف قوه مقننه است .     غ

2-در زمان خلافت سفاح برمکیان عهده دار وزارت بودند .  غ

3-بخشی از درآمد های دولت از راه مالیات تأمین می شود .  ص

4-سامانیان و آل بویه نقش مهمی در شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی -اسلامی داشتند . ص

 

  •  به سوالات زیر پاسخ دهید.

1-هدف از تشکیل شرکت های تعاونی چیست ؟

 حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برای اعضای آن است .

 

2-وظایف و اختیارات رئیس جمهور را بنویسید.(دو مورد )

 امضای استوار نامه سفیران ایران -پذیرش استوار نامه سفیران دیگر کشور ها

 

3-انواع دعاوی را نام برده و هر یک را تعریف کنید .

 کیفری:یه اعمالی می گویند که دادگاه برای مجرم مجازات تعیین می کند

حقوقی :به اعمالی می گویند که دادگاه مجازات تعیین نمی کند بلکه افراد را ملزم می کند که تکالیفشان را انجام دهند و حقوق قانونی دیگران را بدهند .

 

4-سه عنصر مهم ارتباطی را نام ببرید .

 فرستنده -گیرنده -پیام

 

5-به طور کلی درآمد های دولت به چند بخش تقسیم می شود ؟

 3 بخش :صادرات نفت -مالیات -دیگر درآمد ها

 

6-کدام آسیب های اجتماعی مشکلات زیادی را برای افراد جامعه بوجود می آورد ؟

 پرخاشگری و نزاع -اعتیاد

 

7-هیئت دولت از چه کسانی تشکیل می شود ؟

 رئیس جمهور -معاونان -وزیران

 

8-دو نمونه از جلوه های تعاون را در یک محله بنویسید .

 نظافت محله -عیادت از همسایه بیمار

 

9-بودجه چیست؟

 پیش بینی دخل و خرج دولت (درآمد ها و هزینه ها )

 

10-چرا خلفای عباسی دشمن علویان بودند ؟

 زیرا علویان پیرو وذهب شیعه بودند ،حکومت عباسی را به رسمیت نمی شناختند و از آنها اطاعت نمی کردند

 

11-اقدامات پیامبر (ص) در مدینه را بنویسید.دو مورد -

 تأسیس مسجد -پیمان نامه سیاسی

 

12-دو مورد از ویگی های حکومت حضرت علی (ع)را نام ببرید .

تأکید بر عدالت -مدارا با مخالفان


13-اهداف امام حسین (ع)از قیام کربلا چه بود ؟

 امر به معروف و نهی از منکر -پیاده کردن سیره رسول الله و حضرت علی (ع)-اصلاح امت جدش رسول الله

 

14-فرمانراوایان آل بویه برای گسترش فرهنگ و معارف شیعه چه اقداماتی انجام دادند ؟

 معارف و فرهنگ شیعه در ایران مورد توجه قرار می گرفت و گسترش یافت .به دستور فرمانروایان آل بویه حرم مطهر امامان (ع)در نجف ،کربلا  و کاظمین بازسازی شد و مراسم روز غدیر و مجالس سوگواری امام حسین (ع)با شکوه برگزار می شد .

 

15-از پست الکترونیک (ایمیل)چه استفاده ای می شود ؟

 نامه نگاری -و فایل های متنی یا صوتی و تصویری را به همراه نامه ارسال کرد .

 

16-دو نمونه از اثرات منفی رسانه های جمعی را بنویسید.

هدر دادن وقت مردم -رواج بی بند و باری های اخلاقی در جامعه