کتاب بالا کتاب کاروفناوری پایه هفتم (اول متوسطه دوره اول )است .نمونه سوالات دیماه کاروفناوری هفتم در ادامه مطلب است .

سوالات

1-اختراع یا آفرینش چیست ؟


2-چند نمونه از اختراعات الهام گرفته از طبیعت را نام ببرید.


3-سیستم چیست ؟


4-یک نمونه سیستم نام ببرید و ورودی و خروجی آن را بنویسید.


5-روش های پرورش خلاقیت را نام ببرید .مثال بزنید.


6-انواع کسب و کار را نام ببرید ((2 مورد ))برای هر یک مثال بزنید .