کتاب بالا کتاب پیام های اسمانی پایه ی هشتم است و سوالاتی که در ادامه ی مطلب است از فصل یک بوده .و سوالات بقیه ی درس ها هم در مطالب دیگر برای شما در سایت می گذاریم .

نمونه سوالات به همراه پاسخ میباشد

سوالات توسط freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است


سوالات

1-آیه (انه لقران کریم فی الکتاب مکنون لا یمسَّه الّا المطهرون )معنی کنید .

 

2-آیه (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا)مربوط به کدام واقعه است ؟

 

3- چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید .

 

4-دو مورد از آداب نماز را نام ببرید .

 

5-وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند ،او چه پاسخی به آنها می دهد ؟

 

6-هدف از آفرینش شگفت انگیز جهان هستی چیست ؟( سخن حضرت علی(ع) )

 

7-منظور از نعمی در آیه ثم لتسآلن یومئذ عن النعیم چیست ؟(سخن امام صادق(ع) )

 

 8-پیامبر اکرم(ص) برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ای طراحی کرده بود ؟

 

9-گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد؟

 

 


پاسخنامه

 

1-ایه (انه لقران کریم فی الکتاب مکنون لا یمسَّه الّا المطهرون )معنی کنید .

این قرآن کریمی است که در کتاب محفوظی جای دارد جز پاکان نمی توانند به آن دست بزنند .

 

 2-آیه (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا)مربوط به کدام واقعه است ؟

غدیر خم

 

 3- چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید .

خوردن -آشامیدن -فرو بردن سر به زیر آب -فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق

 

4-دو مورد از آداب نماز را نام ببرید .

به جا آوردن نماز در اول وقت -برپایی نماز به جماعت

 

5-وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند ،او چه پاسخی به آنها می دهد ؟

خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ . شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور کردید .پس به جای سرزنش من ، خودتان را سرزنش کنید .

 

6-هدف از آفرینش شگفت انگیز جهان هستی چیست ؟( سخن حضرت علی(ع) )

خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا درباره آن ها بیندیشیدو با استفاده از آنها به بهشت راه یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید .

 

 7-منظور از نعمی در آیه ثم لتسآلن یومئذ عن النعیم چیست ؟(سخن امام صادق(ع) )

منظور از نعیم در این آیه نعمت محمد وآل محمد است که به شما ارزانی داشته است .در روز قیامت درباره نعمت ولایت ما اهل بیت از شما سوال خواهد شد.

8-پیامبر اکرم(ص) برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ای طراحی کرده بود ؟

تربیت معلمان ویژه برای فهم و آموزش معارف عمیق قرآن

9-گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد؟

خداوند خشنود می شود و خداوند نیز از گناهان ما می گذرد و ما را می بخشد