کتاب بالا کتاب خط سفید زبان انگلیسی هشتم است و نمونه سوالات از این کتاب میباشد .شما می توانید با استفاده از سوالات در امتحانات و ازمون های علمی موفق باشید .نمونه سوالات همراه با پاسخ است .

منبع :freeteacher.rozblog.com

پاسخنامه در انتهای صفحه است .

 


سوالات

1-ملیت هر کشور را جلوی نام کشور مربوطه بنویسید .

.....=Iran

.....=France

......=Spain

.....=China

......=Brazil

....=England

بقیه سوالات را بزودی در اختیار شما خواهم گذاشت

 

 


 

پاسخنامه

 

1-ملیت هر کشور را جلوی نام کشور مربوطه بنویسید .

Iran-Iranian

France-French

Spain-Spanish

China-Chinese

Brazil-brazilian

English-British