کتاب بالا کتاب پیام های اسمانی پایه ی هشتم است و سوالاتی که در ادامه ی مطلب است از فصل یک بوده .و سوالات بقیه ی درس ها هم در مطالب دیگر برای شما در سایت می گذاریم .

نمونه سوالات به همراه پاسخ میباشد

سوالات توسط freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخنامه انتهای صفحه است


سوالات

1-امام علی (ع)درباره «هدف از این افرینش شگفت انگیز چیست» چه فرموده است؟

 

2-امام علی درباره آفرینش انسان چه فرموده است؟

 

3-گذشت از خطا های دیگران چه نتیجه ای دارد ؟

 

4-خداوند به همه گناهکاران وعده ................. داده است .

 

5-پیامبر اکرم (ص) درباره عفو و گذشت چه می فرماید ؟بقیه سوالات را بزودی در اختیار شما میزارم 

 


پاسخنامه

1-امام علی (ع)درباره «هدف از این افرینش شگفت انگیز چیست» چه فرموده است؟

خداوند تمام انچه را که در زمین است برای شما افریده است تا درباره آن بیندیشید و با استفاده از آنبه بهشت راه یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید.

2-امام علی درباره آفرینش انسان چه فرموده است؟

از (خلقت)این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه میکند ،با پاره ای از گوشت سخن می گویدو با چند استخوان (ریز)میشنود

 

3-گذشت از خطا های دیگران چه نتیجه ای دارد ؟

با گذشت از خطا های دیگران نه تنها خدا خشنود میشود بلکه به سبب آن خداوند از گناهان ما نیز می گذرد و ما را می بخشد .

4-خداوند به همه گناهکاران وعده  آمرزش   داده است.

 

5-پیامبر اکرم (ص) درباره عفو و گذشت چه می فرماید ؟

اهل عفو و گذشت باشید ،بی تردید عفو و گذشت ،بنده را عزیز و سرافراز می گرداند .پس ،از یکدیگر بگزرید تا خداوند شما را عزیز و سرافراز گرداند .